DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Tarımsal Değer Biçme Yöntemleri TE   554 2 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cahit GÜNGÖR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin tarımsal mal ve haklara değer biçme yöntemlerini öğrenmesi, uygulayabilmesi, bu konuda bilimsel araştırmalar yapabilmesi.
Dersin İçeriği
Tarım işletmelerine, tarım arazilerine ve bunlara bağlı haklar ve diğer tarımsal mallara değer biçmede kullanılan yöntemlerin uygulamalı örneklerle öğretilmesi, tarımsal mal ve haklara değer biçme kapsamında karşılaşılan sorunların açıklanması ve çözüm yollarının tartışılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal mal ve haklara değer biçebilir
2) Değer biçme yöntemlerinin temel parametrelerini tespite yönelik bilimsel araştırmalar yapabilir.
3) Tarımsal değer biçme yöntemlerini öğrenir
4) Tarımsal değer biçme kapsamında bilirkişi raporları hazırlayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarımsal Değer Biçmenin konusu ve kapsamı. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Değer biçmeye konu olan mallar ve haklar. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Değer Biçme Yöntemleri. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Değer Biçme Yöntemleri (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tek yıllık ürünlerle kaplı tarım arazilerine değer biçilmesi. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tek yıllık ürünlerle kaplı tarım arazilerine değer biçilmesi (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Meyve bahçelerine değer biçilmesi. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav Yazılı Sınav
9 Meyve bahçelerine değer biçilmesi (devam). Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Meyve bahçelerinin ekonomik ömürlerinin tespit edilmesi. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kapitalizsayon faiz oranının tespiti Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kapitalizsayon faiz oranının tespiti (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarım işletmelerinin geneline değer biçilmesi. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tarım işletmelerinin geneline değer biçilmesi. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tarım işletmelerinin geneline değer biçilmesi. Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar