DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomik Kalkınma ve Tarım TE   506 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Azgelişmişlik sorununun nedenlerini ve çözüm olanaklarını tarım sektörüyle ilişkili olarak tartışmak. Böylece tarımsal ve ulusal kalkınma politikalarını sorgulayabilecek ve politikaların kararlaştırılma sürecine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek
Dersin İçeriği
Azgelişmişlik sorunu; Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları; Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri; Kalkınmanın ölçümü ve tanımlanması sorunu; Azgelişmiş ülke özellikleri; Ekonomik kalkınmada tarımın rolü; Tarımsal kalkınma aşamaları ve ortak eğilimler; Tarımsal kalkınma teori ve modelleri; Küreselleşme ve kalkınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Az gelişmişliğin nedenlerini ve az gelişmiş ülkelerin karakteristik özelliklerini bilir
2) Kalkınma teorilerini ve kalkınmanın ölçümünde kullanılan temel yaklaşımları bilir ve açıklar
3) Ekonomik kalkınmada tarımın rolünü ve önemini bilir
4) Tamamlayıcılık ve bağımlılık ilişkileri açısından tarım ve ekonomik kalkınma etkileşimini bilir ve açıklar
5) Tarımsal kalkınma teori ve modellerini bilir ve tartışır
6) Tarımsal ve ulusal kalkınma politikalarını tartışır alternatif önerilerde bulunur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Az gelişmişlik ve tanımlanması sorunu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kalkınma teorilerine yönelik eleştiriler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kalkınmanın ölçümü ve tanımlanması sorunu Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Az gelişmiş ülkelerin özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ekonomik kalkınmada tarımın rolü Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Ekonomik kalkınmada tarımın rolü (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kalkınmada sektörel öncelik tartışmaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tarımsal kalkınma aşamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tarımsal kalkınma aşamaları (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımsal kalkınma teori ve modelleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tarımsal kalkınma teori ve modelleri (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Küreselleşme ve kalkınma Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynakların tümü Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar