DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonomik Kalkınma ve Tarım TE   506 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Necat ÖREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Azgelişmişlik sorununun nedenlerini ve çözüm olanaklarını tarım sektörüyle ilişkili olarak tartışmak. Böylece tarımsal ve ulusal kalkınma politikalarını sorgulayabilecek ve politikaların kararlaştırılma sürecine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmek
Dersin İçeriği
Azgelişmişlik sorunu; Ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları; Geleneksel büyüme ve kalkınma teorileri; Kalkınmanın ölçümü ve tanımlanması sorunu; Azgelişmiş ülke özellikleri; Ekonomik kalkınmada tarımın rolü; Tarımsal kalkınma aşamaları ve ortak eğilimler; Tarımsal kalkınma teori ve modelleri; Küreselleşme ve kalkınma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Az gelişmişliğin nedenlerini ve az gelişmiş ülkelerin karakteristik özelliklerini bilir
2) Kalkınma teorilerini ve kalkınmanın ölçümünde kullanılan temel yaklaşımları bilir ve açıklar
3) Ekonomik kalkınmada tarımın rolünü ve önemini bilir
4) Tamamlayıcılık ve bağımlılık ilişkileri açısından tarım ve ekonomik kalkınma etkileşimini bilir ve açıklar
5) Tarımsal kalkınma teori ve modellerini bilir ve tartışır
6) Tarımsal ve ulusal kalkınma politikalarını tartışır alternatif önerilerde bulunur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)