DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Ürünlerinde Tüketici Davranışları TE   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin bir tüketici çalışmasını başından sonuna kadar uygulayabilmesi için gerekli becerilerini kazanır.
Dersin İçeriği
Tüketici Davranışlarıyla ilgili temel kavramlar, tüketici davranış modelleri, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler (ekonomik, sosyal ve kişisel, psikolojik faktörler), tüketici araştırmalarında kullanılan başlıca veri toplama ve analiz yöntemleri, tüketici araştırmalarında güncel konular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici davranışları konusunda temel bilgi ve kavramların edinilmesi
2) Tüketici davranış modellerinin öğrenmenilmesi
3) Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanmasının ve uygulanmasının öğrenilmesi
4) Tüketici araştırması türlerini ve bunlara yönelik süreçleri öğrenerek, uygulayabilme becerisinin kazandırılması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici davranışlarına ilişkin temel kavramlar (tüketim, tüketici, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı bilimi ve gelişimi) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Tüketici davranışları ve pazarlama stratejileri (Durum analizi, Pazar bölümleme, hedef Pazar seçimi, konumlandırma ve pazarlama karması) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Tüketici davranış modelleri, Açıklayıcı modeller (Marshalian İktisadi Modeli, Freud'un psikoanalitik Modeli, Pavlov'un öğrenme modeli, Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi, Veblen'in toplumsal modeli) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
4 üketici davranış modelleri, Açıklayıcı modeller (Marshalian İktisadi Modeli, Freud'un psikoanalitik Modeli, Pavlov'un öğrenme modeli, Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi, Veblen'in toplumsal modeli) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Tüketici davranış modelleri- Tanımlayıcı modeller (EKB modeli, Nicosia modeli, Howard-sheth modeli) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, Ekonomik faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler -Psikolojik faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, Sosyo-kültürel faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Tüketicilerin satın alma davranış türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanması ve uygulanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanması ve uygulanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanması ve uygulanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Farklı tüketici davranışı araştırmaları uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Farklı tüketici davranışı araştırmaları uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar