DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tüketici davranışlarına ilişkin temel kavramlar (tüketim, tüketici, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı bilimi ve gelişimi) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Tüketici davranışları ve pazarlama stratejileri (Durum analizi, Pazar bölümleme, hedef Pazar seçimi, konumlandırma ve pazarlama karması) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Tüketici davranış modelleri, Açıklayıcı modeller (Marshalian İktisadi Modeli, Freud'un psikoanalitik Modeli, Pavlov'un öğrenme modeli, Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi, Veblen'in toplumsal modeli) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
4 üketici davranış modelleri, Açıklayıcı modeller (Marshalian İktisadi Modeli, Freud'un psikoanalitik Modeli, Pavlov'un öğrenme modeli, Maslow'un insan ihtiyaçları hiyerarşisi, Veblen'in toplumsal modeli) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Tüketici davranış modelleri- Tanımlayıcı modeller (EKB modeli, Nicosia modeli, Howard-sheth modeli) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, Ekonomik faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler -Psikolojik faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav
9 Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, Sosyo-kültürel faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Tüketicilerin satın alma davranış türleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanması ve uygulanması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
12 Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanması ve uygulanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanması ve uygulanması (devam) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Farklı tüketici davranışı araştırmaları uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Farklı tüketici davranışı araştırmaları uygulamaları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar