DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Ürünlerinde Tüketici Davranışları TE   005 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin bir tüketici çalışmasını başından sonuna kadar uygulayabilmesi için gerekli becerilerini kazanır.
Dersin İçeriği
Tüketici Davranışlarıyla ilgili temel kavramlar, tüketici davranış modelleri, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler (ekonomik, sosyal ve kişisel, psikolojik faktörler), tüketici araştırmalarında kullanılan başlıca veri toplama ve analiz yöntemleri, tüketici araştırmalarında güncel konular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici davranışları konusunda temel bilgi ve kavramların edinilmesi
2) Tüketici davranış modellerinin öğrenmenilmesi
3) Tüketici davranışlarına yönelik araştırmaların planlanmasının ve uygulanmasının öğrenilmesi
4) Tüketici araştırması türlerini ve bunlara yönelik süreçleri öğrenerek, uygulayabilme becerisinin kazandırılması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)