DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusunun önemi Önerilen kaynakların okunması
2 Çalışmanın amaçları Önerilen kaynakların okunması
3 Literatür taraması Bireysel literatür çalışması
4 Veri kaynaklarının belirlenmesi Veri varlık ve yeterliliğinin kontrolü
5 Verilerin analizi için uygun bir yöntem belirlenmesi Önerilen kaynakların okunması
6 Verilerin toplanması (Birincil ve/veya ikincil) Arazi çalışması, anket, ilgili kurumları ziyaret, online veri toplama
7 Verilerin analize hazırlanması Önerilen istatistiksel kaynakların okunması
8 Ara Sınav
9 Verilerin analizi Gerektiğinde ilgili yazılımların kullanımı
10 Bulguların yorumlanması Bireysel çalışma
11 Sonuçların önceki çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılıp yorumlanması Önceki çalışmaların bir kez daha gözden geçirilmesi
12 Sonuçların sunumu için çizelge ve grafiklerin hazırlanması İlgili yazılımların kullanılması
13 Sonuçların tartışılması Fiikir geliştirme, ilgili makale ve kitapları okuma
14 Tez yazımında dikkat edilecek kurallar Tez yazım kurallarını okuma, tez yazma
15 Tez yazımının tamamlanması Tez yazım kurallarını okuma, tez yazma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar