DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DTET   304 6 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek lisans tezi hazırlama
Dersin İçeriği
Tez konusuyla ilgili birincil ve ikincil veri toplama yöntemleri; verilerin analizi ve sonuçların yorumlanması, uygun örnekleme ve araştırma yöntemlerinin belirlenmesi; anket çalışmaları; akademik kurallara uygun tez yazımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akademik yazım için uygun kaynakları bilir.
2) Bir araştırma sorununun nasıl formüle edileceğini bilir.
3) Bir araştırma projesini nasıl yöneteceğini bilir.
4) Akademik bir tezi nasıl yazacağını bilir.
5) Görüşlerini nasıl savunacağını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusunun önemi Önerilen kaynakların okunması
2 Çalışmanın amaçları Önerilen kaynakların okunması
3 Literatür taraması Bireysel literatür çalışması
4 Veri kaynaklarının belirlenmesi Veri varlık ve yeterliliğinin kontrolü
5 Verilerin analizi için uygun bir yöntem belirlenmesi Önerilen kaynakların okunması
6 Verilerin toplanması (Birincil ve/veya ikincil) Arazi çalışması, anket, ilgili kurumları ziyaret, online veri toplama
7 Verilerin analize hazırlanması Önerilen istatistiksel kaynakların okunması
8 Ara Sınav
9 Verilerin analizi Gerektiğinde ilgili yazılımların kullanımı
10 Bulguların yorumlanması Bireysel çalışma
11 Sonuçların önceki çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılıp yorumlanması Önceki çalışmaların bir kez daha gözden geçirilmesi
12 Sonuçların sunumu için çizelge ve grafiklerin hazırlanması İlgili yazılımların kullanılması
13 Sonuçların tartışılması Fikir geliştirme, ilgili makale ve kitapları okuma
14 Tez yazımında dikkat edilecek kurallar Tez yazım kurallarını okuma, tez yazma
15 Tez yazımının tamamlanması Tez yazım kurallarını okuma, tez yazma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar