DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması DTET   304 6 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yüksek lisans tezi hazırlama
Dersin İçeriği
Tez konusuyla ilgili birincil ve ikincil veri toplama yöntemleri; verilerin analizi ve sonuçların yorumlanması, uygun örnekleme ve araştırma yöntemlerinin belirlenmesi; anket çalışmaları; akademik kurallara uygun tez yazımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akademik yazım için uygun kaynakları bilir.
2) Bir araştırma sorununun nasıl formüle edileceğini bilir.
3) Bir araştırma projesini nasıl yöneteceğini bilir.
4) Akademik bir tezi nasıl yazacağını bilir.
5) Görüşlerini nasıl savunacağını bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)