DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer DTES   101 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere belirli bir konu hakkında araştırma yapma, bulgularını düzenli bir şekilde sunma becerisi kazandırma
Dersin İçeriği
Tez danışmanın gözetiminde seçilmiş bir konu hakkında literatür taraması, veri toplama, slayt gösterisi sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir çalışma konusu seçmesini bilir
2) Araştırma için gerekli verileri toplamasını bilir.
3) Bulgularını organize etmesini ve sunmasını bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir seminer konusu seçimi Önerilen okumalar ve veri toplama
2 Konunun önemi Önerilen okumalar ve veri toplama
3 Seminerin amaçları Önerilen okumalar ve veri toplama
4 Literatür özeti Önerilen okumalar ve veri toplama
5 Materyal (veri) Önerilen okumalar ve veri toplama
6 Uygulanan yöntemler, bir yöntem seçimi Önerilen okumalar ve veri toplama
7 Çalışmanın bulguları Önerilen okumalar ve veri toplama
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma Yazılı Sınav
9 Sonuçların tartışılması Önerilen okumalar ve veri toplama
10 Daha ileri çalışmalar için öneriler Önerilen okumalar ve veri toplama
11 Sunum için hazırlıklar Önerilen okumalar ve veri toplama
12 Çalışmanın kısa bir özetinin çıkarılması Önerilen okumalar ve veri toplama
13 Çizelgelerin ve grafiklerin hazırlanması Önerilen okumalar ve veri toplama
14 Son kontroller Önerilen okumalar ve veri toplama
15 Seminer çalışmasını raporlama ve bir slayt gösterisi hazırlayarak sunma Önerilen okumalar ve veri toplama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar