DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisinde önemli araştırma alanlarının gözden geçirilmesi Literatür taraması
2 Tarım ekonomisi alanında tanınmış bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerin gözden geçirilmesi Literatür taraması
3 Öğrencinin amacına uygun bir makale seçerek makale yapısının eleştirel bir gözle incelenmesi Bilimsel bir makale okuma
4 Bilimsel bir makalenin bulgularının yorumlanması Bilimsel bir makale okuma
5 Bilimsel bir makale bulgularının tartışılması ve eleştirilmesi Bilimsel bir makale okuma
6 Dünyada ve Türkiye'de çeşitli veri kaynaklarının yeterliliklerinin incelenmesi Çevrim içi ve çevrim dışı veri kaynaklarının incelenmesi
7 Verilen bir konu başlığı ile ilgili olarak bir tez program önerisi taslağının hazırlanması Ödev hazırlama
8 Ara Sınav
9 Alternatifleriyle birlikte bir tez konusu seçimi Literatür taraması
10 Tez konularının tartışılması Okuma ödevi
11 Öğrencinin seçtiği tez konularıyla ilgili verilerin mevcut olup olmadığını araştırılması Veri kaynaklarında araştırma
12 Bilimsel bir yöntem seçimi Okuma ödevleri
13 Önceki çalışmaların toplanması ve incelenmesi Literatür taraması
14 Önceki çalışmaların potansiyel ve sınırlılıklarının belirlenmesi Okuma ve yazma ödevleri
15 Tez konusunun netleştirilmesi ve tez program önerisinin yazılması Tez Önerisi hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar