DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DTE   206 6 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri lisansüstü tez çalışmasına hazırlama. Bu derste öğrenciler, diğer derslerde erişemedikleri özel bazı konular üzerinde çalışma olanağını elde ederler. Derste öğrencinin tez konusunu belirlemesine yardımcı olacak bireysel bir çalışma çizgisi izlenir. Ders, tez konusu seçimi, yazılı bir tez önerisi hazırlama ve önerinin akademik kurul önünde sunumunu içerir. Ders, öğrencinin programa kabulünde başlar, öğrencinin tezini bitirip mezun olmasına kadar bir dereceye kadar farklı konu başlıklarıyla devam eder.
Dersin İçeriği
Tez program önerisi, uygun bir araştırma konusunun seçimi, literatür taraması, makale sonuçlarının yorumlanması, belirli bir araştırma için gereken verilerin belirlenmesi, veri kaynakları yeterliliğinin değerlendirilmesi, veri toplama teknikleri, tez program önerisinin bölümleri (konunun önemi, amaç, literatür taraması, materyal ve yöntem, çalışma planı, kaynakça)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel bir çalışma önerisinin nasıl hazırlanacağını bilir.
2) Herhangi bir ekonomik veya sosyal soruna bilimsel olarak nasıl yaklaşılacağını bilir.
3) Bilimsel dergilerdeki makaleleri eleştirel bir gözle okuyup anlayabilir, bunlar üzerinde tartışabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)