DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BYE   TE2 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Haydar ŞENGÜL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma yöntemi, araştırma sürecinin planlanması ve yürütülmesi konularında temel bilgileri edinir, her türlü bilimsel etkinliklerinde bilim etiği ilkelerine bağlı kalması gerektiğini bilir,
Dersin İçeriği
Bilim, bilgi, bilimsel araştırma kavramları, araştırma-bilim felsefe ilişkisi bilimsel araştırma süreci, başlıca aşamaları (sorunun tanımı, hipotezin oluşturulması, araştırmanın tasarlanması), başlıca değişken tipleri, özellikleri; veri toplama teknikleri; örnekleme yöntemleri; bilimsel araştırmalarda istatistiğin yeri, bazı istatistik yöntemlerin tanıtımı; Etik ve bilim etiği kavramları; Bilim etiği ilkeleri, Bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlar ve nedenleri; Etik dışı davranışları önleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim yöntemi, bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreci ile ilgili temel kavramları bilir
2) Bir bilimsel araştırma sürecini planlayabilir
3) Etik ve bilim etiği ile ilgili temel kavramları bilir
4) Bilim etiği ilkelerini bilir ve benimser
5) Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik dışı davranışların neler olduğunu bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, bilgi, bilimsel araştırma kavramları, araştırma-bilim felsefe ilişkisi Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
2 Bilimsel araştırma süreci, başlıca aşamaları (sorunun tanımı, hipotezin oluşturulması, araştırmanın tasarlanması) Kaynak tarama, okuma Anlatım
Tartışma
3 Araştırmanın verilerinin toplanması, veri toplama teknikleri Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
4 Anket hazırlama ve uygulama Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
5 Örnekleme Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Bilimsel araştırmalarda istatistiğin yeri Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
7 Bazı istatistik ve ekonometrik yöntemlerin tanıtımı Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Araştırma hipotez/lerinin sınanması, bulguların yorumu Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
10 Araştırma raporu ve yazım Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
11 Araştırma önerisinin/projesinin hazırlanması Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
12 Etik, bilim ve araştırma etiği kavramları Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
13 Bilimde etik ilkeler Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
14 Bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlar ve nedenleri Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
15 Etik dışı davranışları önleme Ders notu, önerilen kaynakların ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar