DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kırsal Alanlarda Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi TE   552 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yeniliklerin Özellikleri (Yararlılık, Uygunluk, Karmaşıklık-Basitlik, Denenebilirlik, Gözlenebilirlik); Yenilikçilik İndeksli; Yeniliklerin Benimseme Süreci; Erken ve Geç Benimseyen
Dersin İçeriği
Yenilik nedir ve yenilikler nasıl yayılır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yenilik Kavramı
2) Yenilik ve Tarım
3) Yeniliklerin Özellikleri
4) Yenilikçilik İndeksli
5) Yeniliklerin Benimseme Süreci
6) Yeniliğin yararlılığı ve uygunluğu
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15) Sosyal faktörler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeniliğin tanımı Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
2 Yeniliğin tarımda önemi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
3 Yeniliklerin özellikleri Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
4 Yararlılık Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
5 Uygunluk (kültür, ekonomik, vb) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
6 Karmaşık ve basit olması Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
7 Denenebilir ve Gözlenebilir Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
9 Yeniliği benimseme süreci Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
10 Yeniliği benimseme süreci (devamı) Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
11 Yenilikçi indeksi Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
12 Haberleşme davranışları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
13 Sosyo-ekonomik faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
14 Kişisel özellikler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
15 Sosyal faktörler Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu ve önerilen kaynakların ilgili bölümleri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar