DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımda Etkinlik ve Verimlilik Analizi TE   549 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çok girdi çok çıktılı kompleks üretim birimleri ve organizasyonlarda performans ölçümü için gerekli becerilerin sağlanması; işletmeler veya işletme şubeleri arasındaki verimlilik farklılıklarını ölçüp bunları farklı bileşenlerine ayrıştırabilme; etkinsizliği gidermek için öneriler geliştirebilme
Dersin İçeriği
Üretim ekonomisi kavramlarının gözden geçirilmesi, teknik ve ekonomik etkinlik, ölçek etkinliği; kısmi verimlilik ve toplam faktör verimliliği; Veri Zarflama ve Stokastik Etkinlik Sınırı analiz yöntemleriyle etkinlik ölçümü; üretimde etkinsizliğe yol açan faktörlerin belirlenmesi; verimlilik ölçümünde kullanılan başlıca endeksler; Malmquist verimlilik endeksi, teknik ilerleme ve etkinlikteki değişmenin ölçümü; panel veri modelleri; düalite ve tahsis etkinliğinin modellenmesi; etkinlik ölçüm yöntemlerinin nispi avantajları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Performans analiziyle ilgili teknik etkinlik, tahsis etkinliği, ölçek etkinliği, çoklu faktör etkinliği gibi temel kavramları tanımlayabilme; aralarındaki ilişki ve farklılıkları ortaya koyabilme
2) Performans ölçümü için uygun verileri belirleyebilme, bu verilerden yararlanarak farklı performans ölçülerini hesaplayabilme, sonuçları yorumlayabilme
3) Performans ölçümünde yaygın olarak kullanılan analiz tekniklerini (veri zarflama, stokastik sınır, Malmquist endeksleri vb) kullanabilme
4) Performans ölçüm tekniklerinden elde edilen sonuçları yorumlayabilme ve yönetsel çalışmalarda ve politika belirlemede bu sonuçlardan yararlanabilme
5) Etkinsizliği azaltmak veya ortadan kaldırmak için öneriler geliştirebilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üretim ekonomisi ve etkinlikle ilgili kavramların gözden geçirilmesi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Etkinlik ölçüm yöntemlerinin sınıflandırılması Ders notları ve önerilen kaynaklar
3 Veri Zarflama Analizi, teknik etkinlik ve ölçek etkinliği Ders notları ve önerilen kaynaklar
4 Girdiye ve çıktıya yönelik analizler Ders notları ve önerilen kaynaklar
5 Üretimde etkinsizliğe yol açan faktörlerin belirlenmesi; Tobit regresyon analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
6 Tahsis etkinliği ve ekonomik etkinlik Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
7 Veri seçimi ve toplamasında ortaya çıkan problemler Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
9 Düzeltilmiş en küçük kareler (COLS) yöntemiyle etkinlik ölçümü Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
10 Stokastik Sınır Analizi Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Stokastik Sınır Analizi: Etkinsizlik Faktörleri Modeli Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Etkinlikte değişimin ölçümü; Malmquist endeksleri Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Teknik ilerleme ve etkinlik değişiminin ayrıştırılması Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Farklı etkinlik ölçüm yöntemlerinin nispi avantajları Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Çeşitli makaleler üzerinde tartışma Ders notları ve önerilen kaynaklar Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve önerilen kaynaklar Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar