DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DTE   203 3 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tuna ALEMDAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri lisansüstü tez çalışmasına hazırlama. Bu derste öğrenciler, diğer derslerde erişemedikleri özel bazı konular üzerinde çalışma olanağını elde ederler. Derste öğrencinin tez konusunu belirlemesine yardımcı olacak bireysel bir çalışma çizgisi izlenir. Ders, tez konusu seçimi, yazılı bir tez önerisi hazırlama ve önerinin akademik kurul önünde sunumunu içerir. Ders, öğrencinin programa kabulünde başlar, öğrencinin tezini bitirip mezun olmasına kadar bir dereceye kadar farklı konu başlıklarıyla devam eder.
Dersin İçeriği
Tez program önerisi, uygun bir araştırma konusunun seçimi, literatür taraması, makale sonuçlarının yorumlanması, belirli bir araştırma için gereken verilerin belirlenmesi, veri kaynakları yeterliliğinin değerlendirilmesi, veri toplama teknikleri, tez program önerisinin bölümleri (konunun önemi, amaç, literatür taraması, materyal ve yöntem, çalışma planı, kaynakça)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel bir çalışma önerisinin nasıl hazırlanacağını bilir.
2) Herhangi bir ekonomik veya sosyal soruna bilimsel olarak nasıl yaklaşılacağını bilir
3) Bilimsel dergilerdeki makaleleri eleştirel bir gözle okuyup anlayabilir, bunlar üzerinde tartışabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarım işletmeciliği veya tarım politikası alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
X
2
Tarım ekonomisi alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
X
3
Tarım ekonomisiyle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında kullanabilme
X
4
Tarım sektörü ve ulusal ekonomi düzeyinde gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayabilme, tarım ve ekonomiyle ilgili tarihsel veya güncel gelişmeleri eleştirel gözle değerlendirebilme; ekonomi ile ilgili yayınları izleyip yorumlayabilme
X
5
Tarım ekonomisi alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlardan yararlanabilme
X
6
Tarım ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, farklı disiplinlerde elde edilmiş bilgi, veri ve bulgularla birleştirip yorumlayabilme, sentez yoluyla yeni bilgiler oluşturabilme
X
7
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma veya takım halinde çalışma becerisi
X
8
Tarım ekonomisi alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme
X
9
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme
X
10
Tarım ekonomisi alanında özümlenmiş bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, açıklayabilme, başkalarına aktarabilme, varılan sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme
X
11
Araştırma sonuçlarını sözlü, yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak aktarabilme
X
12
Tarımla ilgili ekonomik nitelikteki sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
X
13
Tarım ekonomisi ve politikasıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendireb
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisinde önemli araştırma alanlarının gözden geçirilmesi Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tarım ekonomisi alanında tanınmış bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerin gözden geçirilmesi Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Öğrencinin amacına uygun bir makale seçerek makale yapısının eleştirel bir gözle incelenmesi Bilimsel bir makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilimsel bir makalenin bulgularının yorumlanması Bilimsel bir makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilimsel bir makale bulgularının tartışılması ve eleştirilmesi Bilimsel bir makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Dünyada ve Türkiye'de çeşitli veri kaynaklarının yeterliliklerinin incelenmesi Çevrim içi ve çevrim dışı veri kaynaklarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Verilen bir konu başlığı ile ilgili olarak bir tez program önerisi taslağının hazırlanması Ödev hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Alternatifleriyle birlikte bir tez konusu seçimi Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tez konularının tartışılması Okuma ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Öğrencinin seçtiği tez konularıyla ilgili verilerin mevcut olup olmadığını araştırılması Veri kaynaklarında araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bilimsel bir yöntem seçimi Okuma ödevleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Önceki çalışmaların toplanması ve incelenmesi Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Önceki çalışmaların potansiyel ve sınırlılıklarının belirlenmesi Okuma ve yazma ödevleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tez konusunun netleştirilmesi ve tez program önerisinin yazılması Tez Önerisi hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar