DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baharat Bitkileri TB   031 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci, Baharat bitkilerinin tanımını, önemini, ticaretini üretimini , aroma maddelerini, ve bunların değişimini etkileyen faktörleri öğrenir
Dersin İçeriği
Baharat bitkilerinin tanımı ve bu bitkilerdeki aroma bileşenleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baharat Bitkilerinin tanımını ve tarihçesini bilir
2) Baharat bitkilerinin ilaç ve kozmetik sanayinde kullanımı ve oluşturdukları esas ve yan ürünleri ve ticareti hakkında bilgi sahibi olur
3) Baharat bitkilerin Türkiye ve Dünyadaki önemini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 baharat bitkisinin tanımı ve tarihçesi Ön okuma Anlatım
2 Bitkilerde aromamekanizmasının fizyolojisi Ön okuma Anlatım
3 Bitkilerdeki aroma bileşenleri Ön okuma Anlatım
4 Baharat bitkilerinin Türkiye ve Dünyadaki önemi Ön okuma Anlatım
5 Baharat bitkilerinin sınıflandırılması Ön okuma Anlatım
6 Baharat bitkilerinin kozmetik deterjan ve ilaç sanayindeki kullanım alanları Ön okuma Anlatım
7 Sentetik aromaların insanlar üzerindeki etkileri Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Doğal Baharat kokularının insanlar üzerindeki etkileri Ön okuma Anlatım
10 Ticari öneme sahip Baharat bitkileri Ön okuma Anlatım
11 Baharat bitkilerinin toplanması ile ilgili kurallar Ön okuma Anlatım
12 baharat bitkilerinin in situ, ex-situ korunması Ön okuma Anlatım
13 Bazı önemli Baharat bitkilerinin (Cinnamomum, Ocimum, Melissa, Thymus, Origanum, Majorana, Verbena, Satureja, Salvia, Cymbopogon, Verbena, Daphne, Artemisia, Anethum, Mentha, Rosmarinus, Foeniculum, Hamamelis Dianthus , Coriandrum, Rhus coriaria L.) kültürü ve ıslahı konusunda bilgiler Ön okuma Anlatım
14 Baharat bitkilerin morfolojik özellikleri Ön okuma Anlatım
15 Baharat bitkilerin morfolojik özellikleri Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar