DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Boya Bitkileri ve Bitkisel Boyalar TB   024 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci, Boya bitkilerinin tanımını, önemini, ticaretini üretimini , bitkisel boyar maddelerini, ve bunların değişimini etkileyen faktörleri öğrenir
Dersin İçeriği
Boya bitkilerinin tanımı ve bu bitkilerdeki boyar madde bileşenleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Boya Bitkilerinin tanımını ve tarihçesini bilir
2) Bitkisel boyaların kozmetik sanayinde kullanımı ve oluşturdukları esas ve yan ürünleri ve ticareti hakkında bilgi sahibi olur
3) Boya Bitkilerinin Türkiye ve Dünyadaki önemini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Boya bitkisinin tanımı ve tarihçesi Ön okuma Anlatım
2 Bitkilerde boyar madde mekanizmasının fizyolojisi Ön okuma Anlatım
3 Bitkilerdeki boyar madde bileşenleri Ön okuma Anlatım
4 Boya bitkilerinin Türkiye ve Dünyadaki önemi Ön okuma Anlatım
5 Boya bitkilerinin sınıflandırılması Ön okuma Anlatım
6 Türkiyede ve Dünyada yetişen boya bitkileri Ön okuma Anlatım
7 Boya bitkilerinin kozmetik deterjan ve ilaç sanayindeki kullanım alanları Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Sentetik boyaların insanlar üzerindeki etkileri Ön okuma Anlatım
10 Doğal boyaların insanlar üzerindeki etkileri Ön okuma Anlatım
11 Ticari öneme sahip boya bitkileri Ön okuma Anlatım
12 Boya bitkilerinin toplanması ile ilgili kurallar Ön okuma Anlatım
13 Boya bitkilerinin in situ, ex-situ korunması Ön okuma Anlatım
14 Bazı önemli boya bitkilerinin (Isatis tinctoria, Rubia tinctorium, Reseda luteola, Hibiscus sabdariffa, Rhus coriaria , juglands, Hypericum officinalis, saffranOcimum, Melissa, Thymus, Origanum, Majorana, Satureja, Salvia, Daphne, Artemisia, Mentha, Rosmarinus, Hamamelis , L.) kültürü ve ıslahı konusunda bilgiler Ön okuma Anlatım
15 Boya bitkilerin morfolojik özellikleri ve boyama yöntemleri Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar