DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DTB   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkileri anabilim dalında enstitümüz tarafından doktora tez programı kabul edilen her doktora öğrencisi için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması (bu dersin açılabilmesi için yüksek lisans öğrencisinin bu programa diğer derslerde olduğu gibi yarıyıl başlarında kayıt yaptırması zorunludur)
Dersin İçeriği
Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kuralların farkındalığını kazanır
2) Tez konusuyla ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir ve ulaştığı bilgileri yorumlama becerisi kazanır
3) Tez konusuyla ilgili araştırma sorularını ve bu sorulara uygun araştırma yöntemini belirler; bu yöntem çerçevesinde araştırmayı gerçekleştirir; araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz eder
4) Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
2 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
3 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
4 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
5 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
6 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
7 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
10 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
11 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
12 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
13 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
14 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
15 Literatür tarama, bilgiye ulaşma Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar