DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DTB   202 2 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkileri anabilim dalında enstitümüz tarafından doktora tez programı kabul edilen her doktora öğrencisi için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması (bu dersin açılabilmesi için yüksek lisans öğrencisinin bu programa diğer derslerde olduğu gibi yarıyıl başlarında kayıt yaptırması zorunludur)
Dersin İçeriği
Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kuralların farkındalığını kazanır
2) Tez konusuyla ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir ve ulaştığı bilgileri yorumlama becerisi kazanır
3) Tez konusuyla ilgili araştırma sorularını ve bu sorulara uygun araştırma yöntemini belirler; bu yöntem çerçevesinde araştırmayı gerçekleştirir; araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz eder
4) Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)