DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Alan Dersi DTB   201 1 5 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri belirli bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek; öğrencilerin bu araştırma sonucu derledikleri bilgileri sentezleyebilmelerini, yorumlayabilmelerini, sunabilmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Seminer yüksek lisans programının zorunlu bir öğesidir. Literatür araştırmasıyla derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, akademik kurallar çerçevesinde yazımı ve etkili bir şekilde sunumunu kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışmada dikkat edilmesi gereken etik kuralların farkındalığını kazanır
2) Tez konusuyla ilgili bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenir ve ulaştığı bilgileri yorumlama becerisi kazanır
3) Tez konusuyla ilgili araştırma sorularını ve bu sorulara uygun araştırma yöntemini belirler; bu yöntem çerçevesinde araştırmayı gerçekleştirir; araştırma sonucunda elde edilen verileri analiz eder
4) Tez çalışmasını akademik kurallara uygun olarak yazabilme ve bir topluluk karşısında sunabilme becerisi kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)