DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Kantitatif Genetik ve Analiz Yöntemleri TB   711 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersi alan öğrencilere kantitatif genetik konusunda temel bilgiler kazandırmak ve yaygın olarak kullanılan analiz metotlarının temel prensiplerini ve uygulamalarını öğretmek
Dersin İçeriği
Populasyonların genetik yapısı, genetik parametrelerin belirlenmesi, kalıtım derecesi hesaplama yöntemleri, path katsayısı analizi, diallel analizler, çoklu dizi analizi ve uygulamalı örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kantitatif genetiğin temel prensiplerini ve uygulama alanlarını öğrenir
2) Bitki populasyonlarında varyans unsurlarını tanımlamayı ve kalıtım derecesi hesaplama yöntemlerinin temelini kavrar
3) Path katsayısı ve dialllel analizler ve uygulamaları konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaşır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, dersin tanıtımı ve kapsamı, kantitatif genetiğin önemi Ön okuma Anlatım
2 Populasyonların genetik yapısı ve özellikleri Ön okuma Anlatım
3 Varyans komponentleri ve belirlenmesi Ön okuma Anlatım
4 Genetik parametrelerin belirlenmesi Ön okuma Anlatım
5 Genetik kovaryans Ön okuma Anlatım
6 Kalıtım derecesi tahmin yöntemleri Ön okuma Anlatım
7 Kalıtım derecesi tahmin yöntemleri Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Seleksiyon kriterleri ve seleksiyon indeksi Ön okuma Anlatım
10 Seleksiyon metotları Ön okuma Anlatım
11 Genetik korelasyon Ön okuma Anlatım
12 Path katsayısı analizi Ön okuma Anlatım
13 Diallel analizler Ön okuma Anlatım
14 Çoklu dizi analizi Ön okuma Anlatım
15 Genotip çevre interaksiyonu Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar