DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Bitkilerinde Abiotik Gerilim Fizyolojisi TB   580 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tahıllar açısından tohumculuğun durumu ve son gelişmeleri öğretmek
Dersin İçeriği
Tahıl tarımında tohumluğun önemini, tahıllarda tohumluk sınıfları ve özelliklerini, serin iklim tahıllarında tohumluk yetiştiriciliğini, tahıllarda tohumluk hazırlamasını, tahıllarda tohumluk paketlemesini, tahıllarda tohumluk sertifikasyon işlemlerini, tahıllarda tohumluk hazırlamasını, ve paketleme ve sertifikasyon işlemlerinde üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konularını kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ülkemizde tahıl yetiştiriciliğinde sorun olan başlıca abiyotik gerilim koşullarının belirlenmesi
2) Kuraklık, yüksek ve düşük sıcaklık, tuzluluk, don, su taşkını, hava kirliliği, ağır metal v.b. temel kavramlar üzerinde durulması
3) Abiyotik gerilim koşullarının bitki büyüme ve gelişme süresince etki mekanizmaları
4) Abiyotik gerilim koşullarının verim oluşumu ve verim üzerine etkisi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tahıl yetiştiriciliği Ön okuma Anlatım
2 Stres ve stres faktörleri Ön okuma Anlatım
3 Biyotik stres faktörleri Ön okuma Anlatım
4 Abiyotik stres faktörleri Ön okuma Anlatım
5 Kuraklık ve bitki büyümesindeki etkileri Ön okuma Anlatım
6 Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, ve bitki büyümesindeki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
7 Tuzluluğun bitki büyümesindeki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel çalışma Yazılı Sınav
9 Don zararının bitki büyümesindeki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
10 Işığın bitki büyümesindeki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
11 Su baskınının bitki büyümesindeki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
12 Hava kirliliğinin bitki büyümesindeki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
13 Ağır metal stresinin bitki büyümesindeki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
14 Abiyotik stres faktörlerinin bitki büyümesi ve verim oluşumundaki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
15 Abiyotik stres faktörlerinin bitki büyümesi ve verim oluşumundaki etki mekanizmaları Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar