DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu TB   569 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Standardizasyonun tanımını, kapsamını, tarla ürünleri yönünden önemini, Türkiye'deki mevcut kanun ve yönetmeliklere göre ekimden depolama ve satışa kadar var olan standartların tanımlanmasını ve uygulanmasını açıklar ve sorunlar ve çözüm yolları üzerinde tartışır.
Dersin İçeriği
Bu ders; Besin maddesi rezervleri ve büyüme ilişkisini, abiytic ve biyotik stres faktörlerini ve biçim zamanı ve verim kalite ilişkisini içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Standardizasyon kavramını tanır.
2) Standardizasyon aşamaları konusunda teorik bilgi edinir.
3) Standardizasyon ile ilgili teknoloji, araç ekipman, yöntem konularını öğrenir.
4) Ekip çalışmasına uyum sağlama, meslek etiğine saygılı olma ve yaşam boyu öğrenme yetkinliği kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Standardizasyon tanımı ve önemi Ders notları ve kaynak kitaplar
2 Standardizasyon gelişimi ve modern Standardizasyon Ders notları ve kaynak kitaplar
3 Standardizasyon ile ilgili mevzuat Ders notları ve kaynak kitaplar
4 Standardizasyon ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler Ders notları ve kaynak kitaplar
5 Dünyada Standardizasyon Ders notları ve kaynak kitaplar
6 Standardizasyon uygulama teknikleri Ders notları ve kaynak kitaplar
7 Analiz yöntemleri Ders notları ve kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Sınav hazırlık
9 Örnek alma Ders notları ve kaynak kitaplar
10 Tarla Kontrolleri Ders notları ve kaynak kitaplar
11 Tohum Depolama Koşulları Ders notları ve kaynak kitaplar
12 Paketleme ve etiketleme Ders notları ve kaynak kitaplar
13 Bitki materyali ve çeşit koruma Ders notları ve kaynak kitaplar
14 Tohum Koşullama Ders notları ve kaynak kitaplar
15 Taşıma ve nakliye Ders notları ve kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar