DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baklagil Yembitkileri Özel Islahı TB   558 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı baklagil yembitkilerinde tozlanma ve döllenme, ıslah amaçları ve ıslah yöntemleri ile ilgili bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Baklagil yembitkilerinde ıslah yöntemleri seleksiyon kriterleri ve kayıt tutma teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Baklagil yembitkilerinde tozlanma ve döllenme hakkında bilgi sahibi olur
2) Baklagil yembitkilerinde ıslah amaçları hakkında bilgi sahibi olur
3) Baklagil yembitkilerinde ıslah yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baklagil yembitkileri ıslahının önemi Literatür Tarama Anlatım
2 Baklagil Yem bitkilerde kalıtımın prensipleri Literatür Tarama Anlatım
3 Baklagil yembitkilerinde seleksiyon kriterleri Literatür Tarama Anlatım
4 Baklagil yembitkilerinde kayıt tutma teknikleri Literatür Tarama Anlatım
5 Baklagil yembitkilerinde kalite ıslahı Literatür Tarama Anlatım
6 Baklagil yembitkilerinde hastalıklara dayanıklılık ıslahı Literatür Tarama Anlatım
7 Yoncanın ıslah amaçları, tozlanma ve döllenmesi Literatür Tarama Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
9 Korunganın ıslah amaçları, tozlanma ve döllenmesi Literatür Tarama Anlatım
10 Tek yıllık üçgüllerin ıslah amaçları, tozlanma ve döllenmesi Literatür Tarama Anlatım
11 Çok yıllık yıllık üçgüllerin ıslah amaçları ve döllenme biyolojisi Literatür Tarama Anlatım
12 Fiğin ıslah amaçları, tozlanma ve döllenmesi Literatür Tarama Anlatım
13 Tek yıllık baklagil yembitkileri ıslahı teknikleri Literatür Tarama Anlatım
14 Çok yıllık baklagil yembitkileri ıslah teknikleri Literatür Tarama
15 Sentetik çeşit ıslahı Literatür Tarama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Anlatım
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar