DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ekofizyolojisi TB   536 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci,tıbbi aromatik bitkilerin yaşamakta oldukları ortamda mevcut abiyotik faktörlere gösterdikleri tepkiler ve bu tepkilerin fizyolojik esaslarını öğrenir
Dersin İçeriği
Önemli tıbbi aromatik bitkilerin fotosentez, solunum, besin kullanımı, dağılımı gibi temel fizyolojik süreçlerin çevre faktörlerinden (abiyotik gerilim dahil) etkilenişi büyüme, gelişme ve verim oluşumu bakımından ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki fizyolojisi ve ekolojisi derslerinde lisans düzeyinde elde edilen Tıbbi aromatik Bitkiler ile bilgileri sentezleyebilme yeteneği kazanma
2) Tıbbi aromatik bitkiler tarımında ekolojik sınırları irdeleyebilme
3) Tıbbi aromatik bitkiler tarımında etkili girdi kullanım bilinci edinebilme
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıbbi aromatik bitkilerin bitkilerinin yaşamakta oldukları ortamda mevcut enerji ve maddesel faktörler Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
2 Tıbbi ve aromatik bitkilerin çevreye tepkilerinde temel prensipler Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
3 Tıbbi ve aromatik bitkilerin popülasyonunda ışık değişimi, ışığa fotosentetik tepki yönünden tarla bitkileri arasındaki farklar Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
4 Işığa morfogenetik tepki yönünden Tıbbi ve aromatik bitkilerin arasındaki farklar Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
5 Güneş ve gölge Tıbbi ve aromatik bitkilerinde fotosentetik sistem Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
6 C3 ve C4 bitkilerinde fotosentetik sistem, yaprak ve bitki örtüsü düzeyinde ışık fotosentez hızı ilişkileri Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
7 Sıcaklığın Tıbbi ve aromatik bitkilerde büyüme ve biyofiziksel ve biyokimyasal süreçlere etkisi Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Yazılı Sınav
9 Tıbbi ve aromatik bitkilerde sıcaklığın gelişmeye etkisi, bu yönden determinant ve in-determinant tiplerin tepkisi Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
10 Tıbbi ve aromatik bitkilerde su tüketimi, tüketimin kontrolü, su kullanım etkinliği anlatılacak ve bu konu hakkında ödev verilecek Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
11 Tıbbi ve aromatik bitkiler ve karbondioksit Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
12 Tıbbi ve aromatik bitkiler ve karbondioksit Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
13 Tıbbi ve aromatik bitkiler ve abiyotik gerilim Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
14 Küresel iklim değişikliği ve: CO2, yüksek sıcaklık ve kuraklığın Tıbbi ve aromatik bitkilere etkisi Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
15 Küresel iklim değişikliği ve Tıbbi ve aromatik bitkilerin: Araştırma sonuçları (kontrollü koşul ve tarla-FACE- denemeleri) Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından, yardımcı kitaplardan ve güncel makalelerden konunun okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar