DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Tarımında, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Hormonların Uygulanması TB   523 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; tarla tarımında kullanılan bitki düzenleyicileri ve hormonların uygulanması ve bitkisel üretim üzerinde etkileri hakkında temel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Bitki içerisinde hormonların sentezlenmesi ve metabolizmaları, hormon tipleri (Gibberilin, Auksin, Sitokinin ve Ethylen gibi) ve bitki gelişmesindeki rolleri, ekonomik öneme sahip tarla ürünlerinde bitki büyüme düzenleyicilerinin uygulanması açıklanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yağlı tohumlu bitkiler üretimi hakkında bilgiye sahiptir.
2) Nişasta ve şeker bitkileri üretimi hakkında bilgiye sahiptir.
3) Bitki ıslahı bilir
4) Bitkisel üretimde kullanıla tarla uygulama yöntemleri bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı ve dersin işlenişi hakkında genel bilgiler Ön okuma Anlatım
2 Tarla tarımı hakkında genel bilgiler Ön okuma Anlatım
3 Tarla tarımı hakkında genel bilgiler Ön okuma Anlatım
4 Bitkisel üretimde kullanılan kültürel uygulamalar Ön okuma Anlatım
5 Bitkisel üretimde kullanılan kültürel uygulamalar Ön okuma Anlatım
6 Tarla tarımında kullanılan bitki büyüme düzenleyicileri Ön okuma Anlatım
7 Tarla tarımında kullanılan bitki düzenleyicilerin bitkisel üretimdeki etkileri Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Tarla tarımında kullanılan hormonlar Ön okuma Anlatım
10 Tarla tarımında kullanılan hormonların bitkisel üretimdeki etkileri Ön okuma Anlatım
11 Kullanılan kimyasalların uygulama teknikleri Ön okuma Anlatım
12 Yağlı tohumlu bitkilerde bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri Ön okuma Anlatım
13 Yağlı tohumlu bitkilerde bitki büyüme düzenleyicilerinin etkileri Ön okuma Anlatım
14 Arazide uygulama Ön okuma Anlatım
15 Arazide uygulama Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar