DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Özel Islahı TB   038 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Yabancı döllenen Endüstri bitkilerinde uygulanan ıslah yöntemleri hakkında temel bilgiler verilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders içerisinde yabancı döllenen ve endüstri bitkileri grubu içeresinde yeralan çeşitli bitkilerin ıslahında uygulanan ıslah yöntemleri, ayrıca bu bitkiler için önemli olan özelliklerin kalitatif ve kantitatif kalıtımları üzerinde durulacak, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, erkencilik, makinalı hasada uygunluk, olumsuz koşullara dayanıklı çeşitlerin elde edilmesinde izlenen özel ıslah yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yağlı tohumlu bitkiler üretimi ve ıslahı hakkında bilgiye sahiptir.
2) Nişasta ve şeker bitkileri üretimi ve ıslahı hakkında bilgiye sahiptir.
3) Bitki ıslah yöntemlerini bilir.
4) Tohumluk teknolojilerini bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı ve dersin işlenişi hakkında genel bilgiler Ön okuma Anlatım
2 Endüstri bitkilerinin tanıtılması ve önemi Ön okuma Anlatım
3 Endüstri bitkilerinin üreme biyolojileri Ön okuma Anlatım
4 Endüstri bitkilerinin üreme biyolojileri Ön okuma Anlatım
5 Endüstri bitkilerinin üreme biyolojileri Ön okuma Anlatım
6 Endüstri bitkilerinin tohum fizyolojisi Ön okuma Anlatım
7 Yabancı döllenen endüstri bitkilerinin tanıtılması Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Yabancı döllenen endüstri bitkilerinin tanıtılması Ön okuma Anlatım
10 yabancı döllenen endüstri bitkilerinde ıslah yöntemlerinin 1. Adımı melezleme ( emesklasyon) Ön okuma Anlatım
11 Kendine döllenen endüstri bitkilerinde ıslah yöntemlerinin 1. Adımı melezleme ( emesklasyon) Ön okuma Anlatım
12 Melezleme uygulamaları Ön okuma Anlatım
13 Melezleme uygulamaları Ön okuma Anlatım
14 Islah yöntemlerinin belirlenmesi Ön okuma Anlatım
15 Islah yöntemlerinin belirlenmesi Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar