DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yem Bitkileri Taksogenetiğinin Temel İlkeleri TB   034 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yembitkilerinde türleşmeyi etkileyen faktörler, yembitkilerinin sitogenetiği ve taksonomisi ile ilgili bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Yembitkilerinin taksogenetik tanımlanması, sitogenetiği, evrimi, türlerde izolasyon mekanizması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yembitkilerinde cins ve tür kavramını bilir
2) Yembitkisi türlerinin gelişimi ve izolasyon mekanizmasını bilir
3) Yembitkilerinde türleşmeyi etkileyen faktörlerini bilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yembitkileri taksogenetik tanımlanması Literatür Tarama Anlatım
2 Bazı önemli yembitkilerinin botanik özellikleri Literatür Tarama Anlatım
3 Botanical characters of some forage crops Literatür Tarama Anlatım
4 Yembitkilerini sitogenetiği Literatür Tarama Anlatım
5 Yembitkisi türlerinin evrimi Literatür Tarama Anlatım
6 Türleşmeyi etkileyen faktörler Literatür Tarama Anlatım
7 Türlerde İzolasyon mekanizması Literatür Tarama Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
9 Türlerin yaşama ortamları ve dünya üzerindeki dağılımları Literatür Tarama Anlatım
10 Yembitkilerinde cins ve tür kavramı Literatür Tarama Anlatım
11 Bazı tek yıllık baklagil yembitkisi türlerinin tanımlanmasında kullanılan kriterler Literatür Tarama Anlatım
12 Description criteria of annual some forage legume species Literatür Tarama Anlatım
13 Bazı tek yıllık buğdaygil yembitkilerinin tanımlanmasında kullanılan kriterler Literatür Tarama Anlatım
14 Bazı çok yıllık buğdaygil yembitkisi türlerinin tanımlanmasında kullanılan kriterler Literatür Tarama Anlatım
15 Türlerin genel sınıflandırılması Literatür Tarama Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar