DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayin Yöntemleri TB   033 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci Laboratuvarda çalışma ilkelerini, laboratuvar araç, gereç ve çalışmalarını ve bitki analiz yöntemlerinin prensiplerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Laboratuvar analizi için örnek alınma yöntemleri, laboratuar cihazları ve araçlarının tanıtılması, fiziksel ve kimyasal analizi yöntemleri, güvenlik önlemleri, ilk yardım, çözelti hazırlama, azot ve yağ analizleri; gravimetrik, volumetrik, flamephotometric, kolorimetrik ve kromatografik analiz ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki örnekleri alınması, analize hazırlanması, laboratuar araç ve gereçleri, laboratuarda güvenlik önlemleri konularında bilgi sahibi olur
2) Bitki analiz yöntemleri ve prensipleri konularında bilgi sahibi olur
3) Temel bitki analizlerini yapabilme becerisi kazanır
4) Ekip çalışmasına uyum sağlama, meslek etiğine saygılı olma ve yaşam boyu öğrenme yetkinliği kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvarda analizi yapılacak bitki örneklerinin alınması ve analize hazırlanması Ön okuma Anlatım
2 Laboratuvar araç ve gereçlerinin tanıtılması Ön okuma Anlatım
3 Güvenlik önlemleri ile ilkyardım ve laboratuvar çalışmalarında uyulacak kurallar. Ön okuma Anlatım
4 Eriyiklerin konsantrasyonlarını tanımlamada kullanılan birimler Ön okuma Anlatım
5 Volumetrik analiz yöntemlerinin prensipleri Ön okuma Anlatım
6 Gravimetrik analiz yöntemlerinin prensipleri Ön okuma Anlatım
7 Fleymfotometrik analiz yöntemlerinin prensipleri Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Kromatografik analiz yöntemlerinin prensipleri Ön okuma Anlatım
10 Basit laboratuar araç ve gereçlerinin kullanılmasına ilişkin uygulamalar Ön okuma Anlatım
11 Eriyik hazırlanmasına ilişkin uygulamalar Ön okuma Anlatım
12 Laboratuar aletlerinin çalışma prensiplarinin uygulamalı anlatımı Ön okuma Anlatım
13 Uygulamalı kuru madde, kül ve azot analizleri Ön okuma Anlatım
14 Yağ analizi prensibi anlatımı ve uygulaması Ön okuma Anlatım
15 Kolorimetrik analiz yöntemlerinin prensipleri Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar