DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlaç ve Baharat Bitkileri Standardizasyonu TB   029 1 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci bu derste standardizasyonun tıbbi ve aromatik bitkiler için önemi ni ve kurallarını kavrar
Dersin İçeriği
ISO, çeşitli ülkelerin standartları ve farmakopeleri ile türk farmakopesi incelenerek tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili mevcut standartlar derlenecek, dünya tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde geçerli kriterler belirlenecektir. Ülkemizin florasında bulunan ve kültürü yapılan ilaç ve baharat bitkileri bu kriterlere göre irdelenecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Standardizasyonun tıbbi ve aromatik bitkiler için önemini bilir
2) Tıbbi bitkiler ile ilgili standartlar hakkında bilgi sahibi olur
3) Standartların tibbi ve aromatik bitkilerin ekonomik getirisindeki rolünü öğrenir
4) Ülkemizin florasında bulunan ve kültürü yapılan ilaç ve baharat bitkileri bu kriterlere göre değerlendirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Standartların tıbbi ve aromatik bitkiler için önemi Ön okuma Anlatım
2 Tıbbi ve aromatik bitkilerde TSE standartları, Türk farmakopisi Ön okuma Anlatım
3 ISO (International organization for standardization) standartları Ön okuma Anlatım
4 Kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin standartlara uyumu Ön okuma Anlatım
5 Doğadan toplanan tıbbi ve aromatik bitkilerin standartlara uyumu Ön okuma Anlatım
6 İyi tarım uygulamalarının tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine etkisi Ön okuma Anlatım
7 Tıbbi bitkilerde fizyolojik değişimlerin drog miktarı ve kalitesine etkisi Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Dünya tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde geçerli kriterler Ön okuma Anlatım
10 Tıbbi bitkilerde ağır metaller ve bu konu hakkında ödev verilecek Ön okuma Anlatım
11 Tıbbi bitkilerde pestisit kalıntısı Ön okuma Anlatım
12 Tıbbi bitkilerde üretim, hasat ve kurutma ile ilgili kalite ve standartlar Ön okuma Anlatım
13 Tıbbi bitkilerde mikrobiyal bulaşma Ön okuma Anlatım
14 Tıbbi ve aromatik bitkilerde standardizasyon ile ilgili son gelişmeler Ön okuma Anlatım
15 Tıbbi ve aromatik bitkilerde standardizasyon ile ilgili son gelişmeler Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar