DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çayır-Meralarda Zehirli Bitkiler TB   028 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; çayır-mera vejetasyonlarında hayvanlara toksik etki eden bitkiler, zehirli bitki-hayvan ilişkileri ve merada zehirlenmeleri önleyici tedbirler konularında temel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste; Çayır-meralarda yaygın olarak bulunan zehirli bitki türleri, zehirleme prensipleri, zehirlenmeyi etkileyen faktörler, otlayan hayvanlarda zehirlenme simptomları, çayır-meralarda zehirli bitkilerden kaynaklanan hayvan kayıpların azaltılma prensipleri konuları güncel literatürlere dayalı olarak açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çayır-Meralarda hayvanlar için toksik etki yapacak bazı önemli bitkileri bilir.
2) Çayır-Meralarda hayvan zehirlenmesinin temel esaslarını bilir.
3) Çayır-meralarda hayvan zehirlenmelerini önleyici tedbirleri bilir
4) Zehirli yabancı otlarla mücadele yöntemlerini bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çayır-Meralarda zehirli bitkiler ve ortaya çıkardıkları ekonomik kayıplar Ön okuma Anlatım
2 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler I: Mikotoksin içeren bitkiler ve zehirleme mekanizmaları Ön okuma Anlatım
3 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler II: Alkoloid içeren bitkiler ve zehirleme mekanizmaları Ön okuma Anlatım
4 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler III: Glikozid içeren bitkiler ve zehirleme mekanizmaları Ön okuma Anlatım
5 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler IV: Hidrosiyonik asit içeren bitkiler ve zehirleme mekanizmaları Ön okuma Anlatım
6 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler V: Kumarin içeren bitkiler ve zehirleme mekanizmaları Ön okuma Anlatım
7 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler VI: Fenol bileşiği içeren bitkiler ve zehirleme mekanizmaları Ön okuma Anlatım
8 Ara Sınav Ön okuma Ödev
9 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler VII: Alkoloid içeren bitkiler ve zehirleme mekanizmaları Ön okuma Anlatım
10 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler VIII: Hayvanlarda şişmeye neden olan bitkiler ve şişmenin mekanizması Ön okuma Anlatım
11 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler IX: Estrojen içeren bitkiler ve estrojenlerin hayvanlardaki etkileri Ön okuma Anlatım
12 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler X: Oksalat içeren bitkiler ve oksalatın hayvanlardaki etkisi Ön okuma Anlatım
13 Çayır-Meralarda zehirlenemeye yol açan bazı önemli bitkiler XI: Zehirli amino asit içeren bitkiler ve toksik amino asitlerin hayvanlardaki etkileri Ön okuma Anlatım
14 Çayır-Meralarda bitki zehirlenmelerini önleme yöntemleri Ön okuma Anlatım
15 Çayır-meralarda zehirli bitkilerle mücadele Ön okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar