DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Islahının Genetik Temelleri TB   026 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki Islahını temelini oluşturan bitki genetiği hakkında temel bilgiler vermek ve bunların bitki ıslahında amaca uygun olarak nasıl uygulandığını anlatmaktır
Dersin İçeriği
Bu ders; bitki genetiğinin tarihçesini, çiçek morfolojisinin tanıtılmasını, mayoz ve mitoz bölünmesini, kendine döllenen bitkilerde ıslah yöntemlerini, melezleme tekniklerini, tür içi melezlemesini, cinsler arası melezlemesini, mutasyon ıslahını, poliploidi ıslahını ve yabancı döllenen bitkilerde ıslah yöntemlerini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Genetik bilgisini öğrenmek
2) Kendine ve yanacı döllenen bitkilerde Islah yöntemlerini öğrenmek
3) Mutasyon ve poliploid ıslahı hakkında bilgi sahibi olmak
4) Tüm bitkilerde melezleme yapma tekniklerini öğrenmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki genetiğinin tarihçesi Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
2 Çiçek morfolojisinin tanıtılması Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
3 Mayoz ve mitoz bölünme Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
4 Kendine döllenen bitkilerde Islah yöntemleri - I Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
5 Kendine döllenen bitkilerde Islah yöntemleri - II Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
6 Melezleme teknikleri - I Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
7 Melezleme teknikleri - II Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
8 Ara Sınav Ders içeriği hakkında bilgi edinme Ödev
9 Tür içi melezleme Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
10 Cinsler arası melezleme anlatılacak ve bu konu hakkında ödev verilecek Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
11 Mutasyon Islahı Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
12 Poliploidi ıslahı Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
13 Yabancı döllenen bitkilerde Islah yöntemleri - I Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
14 Yabancı döllenen bitkilerde Islah yöntemleri - II Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
15 Yabancı döllenen bitkilerde Islah yöntemleri - III Ders içeriği hakkında bilgi edinme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders içeriği hakkında bilgi edinme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar