DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tahıl Yetiştirme Fizyolojisi TB   011 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tahılların fizyolojisini tam olarak açıklayarak, fizyolojik olayların oluşumunda sınırlayıcı faktörlerin etkisi ve fizyolojinin önemi belirlenecektir.
Dersin İçeriği
Tahılların ekofizyolojisi ve ürün oluşum aşamaları ve ürün oluşum aşamalarında ortaya çıkan faktörler ve bu faktörlerin özellikleri incelenecektir. Ürün oluşumunu etkileyen faktörleri kontrol altına alabilme olanakları varmıdır Var ise pratikte ne gibi uygulamaları vardır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tahıl tanesinin oluşumundaki aşamalar
2) Tahıl tanesi oluşumundaki fizyolojik olaylar
3) Tane oluşumundaki fizyolojik olayların kontrol altına alınabilme ihtimalleri ve pratikte uygulanabilirliği
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, kapsamı, gerekçesi ve önemi Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
2 Tahıllarda gelişme dönemleri Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
3 Çimlenme dönemindeki fizyolojik olaylar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
4 Kardeşlenme dönemindeki fizyolojik olaylar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
5 Sapa kalkma dönemindeki fizyolojik olaylar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
6 Çiçeklenme ve döllenme dönemindeki fizyolojik olaylar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
7 Çiçeklenme ve döllenme dönemindeki fizyolojik olaylar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel tekrar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
10 Tahıllarda olum dönemleri Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
11 Süt- sarı olum dönemindeki fizyolojik olaylar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
12 Fizyolojik- tam olum dönemindeki fizyolojik olaylar Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
13 Tahılların ekofizyolojisi Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
14 Tahıllarda ürün oluşumunu olumlu yönde etkileyen faktörler Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
15 Ürün oluşumunu etkileyen faktörleri kontrol altına alabilme olanakları ve pratikte yapılabilirliği Güncel literatür taraması ve Ders kitabı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar