DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Ekofizyolojisi Araştırmalarında Temel Yöntemler TB   006 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güncel ekofizyolojik araştırma yöntemlerinin dayandığı temel prensipler hakkında bilgi verildikten sonra uygulamalı olarak bu yöntemlerin kullanımının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Tarımsal araştırmalarda güncel ekofizyolojik ölçüm yöntemlerini kullanabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin, güncel ekofizyolojik araştırma yöntemlerinin dayandığı temel prensipleri tarımsal araştırmalarda kullanma becerisi kazanır.
2) Öğrencilerin, güncel ekofizyolojik araştırma yöntemlerinin dayandığı temel prensipleri tarımsal araştırmalarda kullanma becerisi kazanır.
3) Öğrencilerin, güncel ekofizyolojik araştırma yöntemlerinin dayandığı temel prensipleri tarımsal araştırmalarda kullanma becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel tanım ve prensipler güncel kaynakları okumak Anlatım
2 Bitki mikro-kliması (ışık, sıcaklık, nem, rüzgar) ve ölçüm yöntemleri. güncel kaynakları okumak Anlatım
3 Bitki biyo-kütle ve verimliliğinin belirlenmesi. güncel kaynakları okumak Anlatım
4 Bitki biyo-kütle ve verimliliğinin belirlenmesi. güncel kaynakları okumak Anlatım
5 Bitki büyüme analizleri güncel kaynakları okumak Anlatım
6 Bitki fotosentetik sisteminin morfoloji ve anatomisinin incelenmesi güncel kaynakları okumak Anlatım
7 Bitki su ilişkileri, stoma iletkenliği, transpirasyon hızı, su içerik ve potansiyeli ölçümleri güncel kaynakları okumak Anlatım
8 Ara Sınav güncel kaynakları okumak Ödev
9 Bitki örtüsü strüktürü ve ışık alımı ölçümleri. güncel kaynakları okumak Anlatım
10 Yaprak alanı, indeksi ölçüm ve hesabı güncel kaynakları okumak Anlatım
11 Fotosentez ve solunum hızı ölçümü. güncel kaynakları okumak Anlatım
12 Fotosentez-ışık, fotosentez-karbondioksit eğrilerinin çıkarılması. güncel kaynakları okumak Anlatım
13 Klorofil floresansı ölçümü, -Klorofil ve diğer pigmentlerin doğrudan ve dolaylı (SPAD ve diğer yansıma indeksleri) ölçümü. güncel kaynakları okumak Anlatım
14 Membran stabilite testleri güncel kaynakları okumak Anlatım
15 Azot, protein ve kül analizi güncel kaynakları okumak Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları güncel kaynakları okumak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar