DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer DTBS   101 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri belirli bir konuda literatür araştırması yapabilecek şekilde yönlendirmek; öğrencilerin bu araştırma sonucu derledikleri bilgileri sentezleyebilmelerini, yorumlayabilmelerini, sunabilmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Seminer yüksek lisans programının zorunlu bir öğesidir. Literatür araştırmasıyla derlenen bilgi ve belgelerin sınıflandırılması, akademik kurallar çerçevesinde yazımı ve etkili bir şekilde sunumunu kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilimsel çalışma yürütürken önceki bilgi ve birikimlerden yararlanır
2) Çalışmalarını yürütürken etik kuralları gözetir
3) Belirli bir bilimsel problemin çözümü için gerekli olan bilgileri derleyebilme, analiz edebilme ve yorumlama becerisi kazanır
4) Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri akademik bir makale şekline getirme becerisi kazanır
5) Literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgileri bir topluluk karşısında en etkili biçimde sunabilme becerisi kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarla Bitkileri alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirerek derinleştirme.
X
2
Tarla Bitkilerinin ilişkili olduğu uzmanlaştığı alanlarda disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
X
3
Tarla Bitkileri alanında son gelişmeler ve temel bilgi kaynaklarına ulaşılabilir ve bunlardan konusu ile ilgili bilgileri alarak derleme mevcut çalışmaları değerlendirerek yeni bir bilgi ve senteze ulaşma bu bilgileri yönlendirilebilir, edindiği bilgileri
X
4
Tarla Bitkileri alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi üretebilme.
X
5
Tarla Bitkileri ile ilgili sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme.
X
6
Kendi alanında edindiği bilgileri farklı bilim dallarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme, uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
X
7
Kendi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak ortaya koymak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
X
8
Tarla Bitkileri alanındaki sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilme.
X
9
Kendi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla analiz edip öğrenmesine yön verebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
X
10
Tarla Bitkileri alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
X
11
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
X
12
Bir yabancı dili, yabancı dilde yazılmış bir makaleyi anlayacak ve çevirebilecek düzeyde bilmek.
X
13
Kendi alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
X
14
Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
2 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
3 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
4 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
5 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
6 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
7 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Performans Değerlendirmesi
9 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
10 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
11 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
12 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
13 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
14 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
15 Çalışılan konu üzerinde literatür bilgisine ulaşma, seminer konusuna hazırlık Ders notları ve kaynak kitaplar Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar