DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik Parametrelerin Tahmini ZO   546 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hayvan ıslahında kullanılan kalıtım derecesi, tekrarlanma derecesi, fenotipik ve genotipik korelasyonlar gibi genetik parametrelerin tahmin yöntemlerini öğrenmek, uygulamalarını yapmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, kalıtım derecesi, tekrarlanma derecesi ve genetik korelasyon üzerinde yoğunlaşarak varyans ve kovaryans unsurlarını tahmin yöntemleriyle ilgili konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genetik parametleri ve hayvan ıslahındaki önemlerini anlar
2) Kalıtım derecesi tahmin yöntemlerini öğrenme ve hesaplar
3) Tekrarlanma derecesi hesaplar
4) Genetik ve fenotipik korelasyonları hesaplar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)