DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Parametrik Olmayan İstatistik ZO   021 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Tamer KAYAALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, Parametrik olmayan istatistik yöntemlerin kullanımını, analizini ve yorumlanbmasını amaçlar.
Dersin İçeriği
Parametrik olmayan istatistik yöntemleri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hangi durumlarda parametrik olmayan istatistik yöntemlerin kullanımına ihtiyaç vardır. Bunu irdeler.
2) SPSS-MINITAB gibi paket programlarda parametrik olmayan istatistik analizlerin uygulanışını öğrenir.
3) Hangi tip verilere parametrik olmayan istatistik yöntemler uygulanır. Bunu öğrenir.
4) Parametrik yöntemlerle paramatrik olmayan yöntemler arasındaki bağlantıyı öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
X
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
X
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
X
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
X
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
X
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
X
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
X
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
X
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
X
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tek örnek durumu Ders Kitabından çalışma
2 Khi-kare testi Ders Kitabından çalışma
3 Kolmogorov-Smirnov testi Ders Kitabından çalışma
4 Mc Nemar testi Ders Kitabından çalışma
5 Wilcoxon uyumlu çiftler testi Ders Kitabından çalışma
6 Medyan testi, Ders Kitabından çalışma
7 Mann-Whitney testi Ders Kitabından çalışma
8 Ara Sınav Ders Kitabından çalışma
9 Wolfowitz testi Ders Kitabından çalışma
10 Moses aşırı tepkiler testi Ders Kitabından çalışma
11 Cochran-Q testi. Ders Kitabından çalışma
12 Friedman varyans analizi Ders Kitabından çalışma
13 Kruskal-Wallis testi Ders Kitabından çalışma
14 Korelasyon katsayıları. Ders Kitabından çalışma
15 Genel Tekrar Ders Kitabından çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar