DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sığır Yetiştiriciliğinde İklimsel Elementlerin Üretime Etkisi ve Alınabilecek Önlemler ZO   657 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Serap GÖNCÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, zootekni öğrencilerine çeşitli iklim faktörlerinin üretim üzerindeki etkilerini ve bu alanda alınacak önlemleri bildirmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders çeşitli iklim faktörleri, sıcaklık, yağış, nem, hava hareketi, radyasyon, ısı alışverişi, kondüksiyon, konveksiyon evaporasyon mekanizmalari, sıcağa karşı alınabilecek önlemleri duş temini, havalandırma ve teknik detaylarını içermektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İklim faktörlerinin hayvansal verim üzerine etkilerini öğrenir
2) İklim faktörlerinin hayvan metabolizma üzerine etkilerini öğrenir
3) İklim faktörlerinin hayvansal refahı üzerine etkilerini öğrenir
4) İklim faktörlerini sınıflaması ve alınacak önlemelri öğrenir
5) İklim faktörlerinin hayvansal verim,üretim kabiliyeti ve metabolizma üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
6) sıcaklık stresi ve korunma yöntemlerini öğrenir
7) süt sığırcılığında sıcaklık stresi ve korunma yöntemlerini öğrenir
8) inekleri serinletme uygulama çeşitlerini öğrenir
9) inekleri serinletme uygulama tekniklerini öğrenir
10) ineğin çevreye tepkilerinin tespitini öğrenir
11) iklim faktörlerinin besi performansı üzerine etkileri verilmektedir.
12) iklim faktörlerinin besi performansı üzerine etkileri verilmektedir
13) iklim faktörlerinin et kalitesi üzerine etkileri verilmektedir
14) iklim faktörlerinin et kalitesi üzerine etkileri verilmektedir
15) Besi yetiştiriciliğinde iklim faktörlerinin beside karlılık üzerine etkileri verilmektedir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Lisans eğitimi sonrası, hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgi birikimini artırır
2
Farklı disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
3
Zootekni bilim alanı için stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve bölgesel, ulusal ya da uluslararası çözüm üreteilme becerisini kazanır
4
Zootekni bilimindeki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisini kazanır
5
Zootekni bilim alanının gerektirdiği bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile bilişim teknolejilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
6
Kendi çalışmalarını ya da Zootekni bilim alanındaki güncel gelişmeleri alanındaki veya diğer bilim alanlarındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisini kazanır
7
Hayvansal ürünlerin kalite süreçlerini değerlendirme becerisini kazanır
8
Hayvansal üretimin, değişen ekonomik ve toplumsal koşullara uygun şekilde dinamik kalmasını sağlayacak yeteneği kazanır
9
Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisini kazanır
10
Hayvansal ürünler ile insan sağlığı ve toplum refahı arasındaki ilişkiyi özümser

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İklim faktörlerinin önemi, iklimin canlılar üzerindeki etkisi, geçmişten günümüze iklimsel değişimler Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması Anlatım
2 İklim faktörlerinin metabolizma üzerine etkileri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması Anlatım
3 Hayvanların ideal yaşam alanları ve iklime adaptasyon süreçleri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması Anlatım
4 Hayvan ekolojisinin incelenmesi ve habitat seçiminin önemi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması Anlatım
5 İklimsel değişimlerin hayvancılık ekonomisine etkileri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
6 Türkiye'de küresel ısınmanın tarım faaliyetlerine etkileri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
7 Süt sığırcılığında sıcaklık stresi ve korunma yolları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
8 Ara Sınav Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
9 İklim faktörlerinin sebep olduğu besi performans ve et kalite kaybı Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
10 Süt sığırı yetiştiriciliğinde iklim unsurlarının neden olduğu verim kayıpları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
11 Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri ve hayvancılığa etkileri Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
12 İklim Değişikliğinde dikkate alınması gereken konular Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
13 İklim unsurlarının sığır yetiştiriciliği üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
14 İklimsel değişikliğin sebep olduğu verim kayıplarını iyileştirme çalışmalarının incelenmesi Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
15 İklim etkilerinin minimum seviyede tutulması amacıyla yapılması gereken çalışmalar Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim üyesince verilecek kaynaklar ve internet araştırması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar