Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Dayanıklı İstatistikler
(ISB565)
4 3 3 4 3 3 3 1 3 1 1 1 3 2 1 4 4
Dayanıklı Regresyon
(ISB568)
4 3 3 4 3 3 3 1 3 1 1 1 5 2 1 4 4
Genelleştirilmiş Lineer Modeller
(ISB552)
5 5 4 4 3 3 4 2 3 4 5 2 4 4 4 4 3
Lineer Modeller Kuramı I(ZORUNLU)
(ISB507)
1 3 - - 3 4 4 3 3 2 3 - 2 3 2 3 -
Lineer Modeller Kuramı II(ZORUNLU)
(ISB510)
1 3 - - 3 4 4 3 3 2 3 - 2 3 2 3 -
Parametrik Olmayan İstatistik
(ISB549)
1 3 - - 3 4 4 3 3 2 3 - 2 3 2 3 -
Seminer
(DISBS102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Tahmin Kuramı I
(ISB567)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Tahmin Kuramı II
(ISB570)
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
Zaman Serileri Analizi I
(ISB521)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Zaman Serileri Analizi II
(ISB528)
5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4
İlişkili ders sayısı / 11 10 10 7 7 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7
İlişki ağırlığı 3539293237394233383235203534313929
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir