DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tahmin Kuramı II ISB   570 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lineer regresyonda tahmin yöntemlerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Hata Varyansının Tahmini. Skaler olmayan kovaryans matrisi tipleri . Optimal öngörü. Öngörülerin karşılaştırılması. Öngörü ve model seçimi. Genelleştirilmiş Lineer Modeller. İkili Yanıt değişken için Genelleştirilmiş Lineer Modeller. İkili Yanıt değişken için özel durumlar. Eşanlı Denklem Modelleri.Yapısal sistemlerde tahmin.Ön bilginin kullanılmasıyla yapısal denklem teknikleri.Parametre tahmininde ilişkili diğer konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hata Varyansının Tahminini öğrenir
2) Farklı Kovaryans Matrisleri Altında Tahmin Yöntemlerini öğrenir
3) Regresyon Modellerinde Öngörü Yapmayı öğrenir
4) Genelleştirilmiş Lineer Modelleri öğrenir
5) İkili Yanıt Değişkeni için Modelleri öğrenir
6) Eşanlı Denklem Modellerini öğrenir
7) Eşanlı Denklem Modelleri Altında Tahmin Yöntemlerini öğrenir
8) Parametre tahmininde ilişkili diğer konuları öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
X
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
X
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
X
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hata Varyansının Tahmini Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Skaler olmayan kovaryans matrisi tipleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Optimal öngörü Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Öngörülerin karşılaştırılması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Öngörü ve model seçimi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Genelleştirilmiş Lineer Modeller Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 İkili Yanıt değişken için Genelleştirilmiş Lineer Modeller Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 İkili Yanıt değişken için özel durumlar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Eşanlı Denklem Modelleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Eşanlı Denklem Modelleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Yapısal sistemlerde tahmin Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Ön bilginin kullanılmasıyla yapısal denklem teknikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Parametre tahmininde ilişkili diğer konular Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Parametre tahmininde ilişkili diğer konular Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar