DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tahmin Kuramı I ISB   567 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lineer regresyonda tahmin yöntemlerini öğrenmek
Dersin İçeriği
Karar teorisi ve nokta tahmin. En küçük kareler yöntemi .En küçük kareler yönteminin özellikleri . Kısıtlı en küçük kareler tahmin yöntemi . Kısıtlı en küçük kareler ile ilişkili tahmin ediciler. Temel bileşenler tahmin edici ve özellikleri. Temel bileşenler tahmin edici ile ilişkili tahmin ediciler.Ridge tahmin edici ve Ridge ile ilişkili bazı tahmin yöntemleri. Shrinkage tahmin ediciler ve özellikleri. Minimax tahmin ediciler.Bayes tahmin ediciler.Robust tahmin ediciler.Tahmin edicilerin kabul edilebilirliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar teorisi ve nokta tahmini öğrenir
2) En küçük kareler yöntemini, avantaj ve dezavantajlarını öğrenir
3) Kısıtlı en küçük kareler tahmini ve özelliklerini kavrar
4) Temel bileşenler tahmin edici ve özelliklerini öğrenir
5) Ridge tahmin edici ve özelliklerini öğrenir
6) Shrinkage tahmin edici, modified shrinkage tahmin edici ve özelliklerini kavrar
7) Minimax, Bayes ve robust tahmin yöntemlerini öğrenir
8) Tahmin edicilerin kabul edilebilirliğini öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
X
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
X
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
X
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karar teorisi ve nokta tahmin Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 En küçük kareler yöntemi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 En küçük kareler yönteminin özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Kısıtlı en küçük kareler tahmin yöntemi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Kısıtlı en küçük kareler ile ilişkili tahmin ediciler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Temel bileşenler tahmin edici ve özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Temel bileşenler tahmin edici ile ilişkili tahmin ediciler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Ridge tahmin edici ve Ridge ile ilişkili bazı tahmin yöntemleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Shrinkage tahmin ediciler ve özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Minimax tahmin ediciler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Bayes tahmin ediciler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Robust tahmin ediciler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Tahmin edicilerin kabul edilebilirliği Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Tahmin edicilerin kabul edilebilirliği Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar