DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parametrik Olmayan İstatistik ISB   549 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Arasındaki Farkı Anlaması
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, parmetrik ve paranmetrik olmayan testler arasındaki fark, tek örneklem testleri, bağımlı iki örneklem testleri, bağımsız iki örneklem testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Arasındaki Farkı Ayırt Edebilmesi,
2) Kullanılan Parametrik Olmayan Yöntemleri Anlaması,
3) Parametrik olmayan istatistiksel yöntemler için hipotez testlerini uygulayabilmesi,
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Arasındaki Fark, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ölçüm Düzeyleri Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tek Örneklem Testleri: İşaret Testi, Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bağımsız İki Örneklem Testleri: Medyan Testi, Mann-Whitney U Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bağımsız İki Örneklem Testleri: Mood Testi, Moses Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bağımlı İki Örneklem Testleri: İşaret Testi, Wilcoxon Sıralı İşaret Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Bağımsızlık için Ki kare Testleri Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bağımsız k Örneklem Testleri: Kruskal-Wallis Testi (H İstatistiği), Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 H İstatistiğinin örnekleme dağılımı ve Ki Kare İstatistiğine Yaklaşımı, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Friedman S Testi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 S İstatistiğinin örnekleme dağılımı ve Ki Kare İstatistiğine Yaklaşımı, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uyum İyiliği Testleri, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İlişki Katsayıları: Sperman Sıra Korelasyon Katsayısı, Kendal Tau İlişki Katsayısı, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar