DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman Serileri Analizi I ISB   521 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zaman serilerinin analizini ve modellemesini yapmak
Dersin İçeriği
Fark denklemleri. MA, AR , ARMA süreçleri. Öngörü yöntemleri.Tahmin yöntemleri.En çok olabilirlik tahmin. Zaman serilerinde modelleme. Durağanlık analizi. Durağan olmayan zaman serileri.Çok değişkenli zaman serisi modelleri .Kointegrasyon. Kointegrasyon vektörünün tahmini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fark denklemlerini öğrenir
2) Durağan zaman serisi süreçlerini öğrenir
3) Öngörü ve tahmin yöntemlerini kavrar
4) Zaman serilerinde modelleme yapar
5) Durağanlık analizlerini yapar
6) Durağan olmayan zaman serilerini kavrar
7) Çok değişkenli zaman serisi modellerini öğrenir
8) Kointegrasyon kavramını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
X
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
X
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
X
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fark denklemleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 MA,AR,ARMA süreçleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Öngörü yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Tahmin yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 En çok olabilirlik tahmin Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Zaman serilerinde modelleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Durağanlık analizi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Durağan olmayan zaman serileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Durağan olmayan zaman serileri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Çok değişkenli zaman serisi modelleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Çok değişkenli zaman serisi modelleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Kointegrasyon Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Kointegrasyon Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Kointegrasyon vektörünün tahmini Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar