DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Modeller Kuramı I(ZORUNLU) ISB   507 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Basit ve çoklu Lineer regresyonda tahmin yöntemlerini incelemek.
Dersin İçeriği
Çokdeğişkenli normal dağılım; Karesel formların dağılımı; Basit lineer regreyonda parametre tahmini, hipotez testi, güven aralıkları; Çoklu lineer regresyonda en küçük kareler tahmin edici ve geometrisi, ençok olabilirlik tahmin edicisi ve özellikleri; Çokdeğişkenli normal regresyonda tahmin, hipotez testi, belirleyicilik katsayısı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çokdeğişkenli normal dağılım ve karesel formların dağılımını bilmesi,
2) Basit lineer regresyon (BLR) model mantığını anlaması,
3) BLR için parametre tahmini ve güven aralığı yapabilmeli,
4) BLR için hipotez testi yapabilmeli,
5) Çoklu lineer regresyon için parametre tahmini ve güven aralığını öğrenmeli,
6) OLS tahmin edicinin özellikleri ve geometrik yaklaşımını öğrenmeli,
7) Ençok olabilirlik tahmin edici ve özelliklerini öğrenmeli
8) Çok değişkenli normal regresyonda hipotez testini bilmeli.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çokdeğişkenli normal dağılım okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Karesel formların dağılımı okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Basit lineer regreyonda parametre tahmini, hipotez testi, güven aralıkları okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çoklu regresyon modeli okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 En küçük kareler tahmin edici, özellikleri ve geometrisi okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Merkezileştirilmiş model okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ençok olabilirlik tahmin edicisi ve özellikleri okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Genelleştirilmiş en küçük kareler okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Genel lineer hipotez testleri okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Güven bölgeleri ve güven aralıkları okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eşanlı güven aralıkları okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çokdeğişkenli normal regresyon modelinde tahmin okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çokdeğişkenli normal regresyon modelinde hipotez testi okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Belirleyicilik katsayısı için test ve güven aralıkları okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar