DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer DISBS   102 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Güzin YÜKSEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistiğin bir alanında bilimsel çalışma yapma ve elde edilen sonuçları çağdaş sunum teknikleri kullanarak sunma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Seminer konusu belirleme ve sunuma hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiğin farklı ana bilim dallarında araştırma yapabilmeye olanak sağlayacak lisans yeterlilikleri üzerinde bilgiler edinir.
2) Alanı ile ilgili konuları teorik temelleri ile birlikte derinlemesine öğrenir.
3) Alanında öğrendiği bilgileri istatistik problemlerini çözmede kullanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1
2
3
4
5
6
7
8 Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
15
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar