DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dayanıklı İstatistikler ISB   565 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali İhsan GENÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere dayanıklı istatistiksel yöntemleri tanıtıp nasıl kulanabilecekleri bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Konum modeli ve M-tahmin ediciler, ölçeğin M-tahmini, M-tahmin edicilerin hesaplanması, dayanıklı güven aralıkları, dayanıklı testler, etki fonksiyonu, bozulma noktası, maksimum asimptotik yanlılık, optimal dayanıklılık, çok değişkenli dayanıklı analiz.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistikte dayanıklı yöntemleri kavrar.
2) Konum ve ölçek parametrelerin M-tahmin edicilerini bulur.
3) Konum ve ölçek parametrelerin M-tahmin edicilerini hesaplar.
4) Dayanıklı güven aralıkları inşa eder.
5) Dayanıklı hipotez testleri yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
X
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
X
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
X
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistikte klasik yaklaşım ve dayanıklı yaklaşım Kaynak okuma Anlatım
2 Konum modeli ve M-tahmin edicileri Kaynak okuma Anlatım
3 Şekillendirilmiş ortalama Kaynak okuma Anlatım
4 Yayılım tahmin edicileri Kaynak okuma Anlatım
5 Ölçeğin M-tahmin edicileri Kaynak okuma Anlatım
6 M-tahmin edicilerin hesaplanması Kaynak okuma Anlatım
7 Dayanıklı güven aralıkları Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Ödev
9 Dayanıklı testler Kaynak okuma Anlatım
10 Etki fonksiyonu Kaynak okuma Anlatım
11 Bozulma noktası Kaynak okuma Anlatım
12 Maksimum asimptotik yanlılık Kaynak okuma Anlatım
13 Optimal dayanıklılık Kaynak okuma Anlatım
14 Çok değişkenli dayanıklı analiz Kaynak okuma Anlatım
15 Çok değişkenli dayanıklı analiz Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar