DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Normal dağılım ile ilişkili dağılımlar, karesel formlar, örneklerle model uydurma ve istatistiksel modellemenin temel prensipleri Kaynak okuma Anlatım
2 Açıklayıcı değişkenler için gösterim ve kodlamalar, Üstel aile ve üstel ailedeki dağılımların özellikleri Kaynak okuma Anlatım
3 Genelleştirilmiş lineer modellere giriş, genelleştirilmiş lineer modeller için önemli dağılımlar Kaynak okuma Anlatım
4 Maksimum likelihood tahmin ve örnekler, Quasi-likelihood Kaynak okuma Anlatım
5 Skor istatistiklertinin örnekleme dağılımı, Taylor seri yaklaşımları, Maksimum likelihood tahmin edicilerin örnekleme dağılımı Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Log-likelihood oran istatistiği, sapma için örnekleme dağılımı, hipotez testleri Kaynak okuma Anlatım
7 Genelleştirilmiş lineer modeller için rezidü analizi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Ödev
9 İkili değişkenler ve lojistik regresyon Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Nominal ve ordinal lojistik regresyon Kaynak okuma
11 Poisson regresyon Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Lineer karma etkili modeller, lineer karma modellerde parametre tahmini Kaynak okuma Anlatım
13 Lineer karma modellerde regresyon katsayıları ve varyans bileşenleri için sonuç çıkarım Kaynak okuma Anlatım
14 Lineer karma modellerde koşullu ve marjinal ortalamalar, tanılama ölçüleri Kaynak okuma Anlatım
15 Genelleştirilmiş lineer karma modeler, genelleştirilmiş linear karma modellerde parametre tahmini Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar