DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Arasındaki Fark, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ölçüm Düzeyleri Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tek Örneklem Testleri: İşaret Testi, Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bağımsız İki Örneklem Testleri: Medyan Testi, Mann-Whitney U Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bağımsız İki Örneklem Testleri: Mood Testi, Moses Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bağımlı İki Örneklem Testleri: İşaret Testi, Wilcoxon Sıralı İşaret Testi, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 Bağımsızlık için Ki kare Testleri Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bağımsız k Örneklem Testleri: Kruskal-Wallis Testi (H İstatistiği), Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 H İstatistiğinin örnekleme dağılımı ve Ki Kare İstatistiğine Yaklaşımı, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Friedman S Testi Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 S İstatistiğinin örnekleme dağılımı ve Ki Kare İstatistiğine Yaklaşımı, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uyum İyiliği Testleri, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İlişki Katsayıları: Sperman Sıra Korelasyon Katsayısı, Kendal Tau İlişki Katsayısı, Kaynak okuma, literatür inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar