DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zaman Serileri Analizi II ISB   528 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selahattin KAÇIRANLAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zaman serilerinin analizini ve modellemesini yapabilmek
Dersin İçeriği
Otoregresif vektörler. Kısıtlı Otoregresif vektörlerin en çok olabilirlik tahmini.Bayesian analiz.Kalman Filter'in elde edilişi .Parametrelerin en çok olabilirlik tahminleri .Momentler metodunun genelleştirilmesi(GMM).GMM ve en çok olabilirlik tahmin .Deterministik zaman serisi süreçleri .Birim kökler ile tek değişkenli süreçler .Çok değişkenli zaman serisi modellerinde birim kökler .Heterosdastik zaman serisi modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Otoregresif vektörleri öğrenir
2) Bayesian analizi öğrenir
3) Kalman Filter'i tahmin yöntemini kavrar
4) Momentler metodunun genelleştirilmesini öğrenir
5) Deterministik zaman serisi süreçlerini kavramalı.
6) Birim kökler ile tek değişkenli süreçleri kavrar
7) Çok değişkenli zaman serisi modellerinde birim kökleri öğrenir
8) Heterosdastik zaman serisi modellerini öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
X
2
İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
X
3
İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
X
4
İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
X
5
İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
X
6
Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
X
7
Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
X
8
İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
X
9
Analitik düşünme becerisine sahip olur.
X
10
Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
X
11
İstatistik literatürünü takip edebilir.
X
12
Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
X
13
Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
X
14
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
X
15
Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
X
16
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
X
17
Bilimsel etik kurallara uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otoregresif vektörleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Kısıtlı Otoregresif vektörlerin en çok olabilirlik tahmini Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Bayesian analiz Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Kalman Filter'in elde edilişi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Parametrelerin en çok olabilirlik tahminleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Momentler metodunun genelleştirilmesi(GMM) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Momentler metodunun genelleştirilmesi(GMM) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev
9 GMM ve en çok olabilirlik tahmin Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Deterministik zaman serisi süreçleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Birim kökler ile tek değişkenli süreçler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Birim kökler ile tek değişkenli süreçler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Çok değişkenli zaman serisi modellerinde birim kökler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Çok değişkenli zaman serisi modellerinde birim kökler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Heterosdastik zaman serisi modelleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar